Entriflex Naso Tube 8FRx90cm Stylet


Entriflex Naso Tube 8FRx90cm Stylet

Product no.: 573505 Manufacturer product no.: 8884-720825

Nil stock - please ring 1300 88 66 01

$295.37 / BOX
Browse this category: Feeding Tubes